Hotline chăm sóc khách hàng

Hotline kỹ thuật

 • Văn Long
  0917 459 219
 • Nguyễn Tuấn
  0943 251 515
 • Thanh Tùng
  0985 061 015

Hotline kinh doanh

 • Quang Trung
  0988 670 209
 • Thanh Hà
  0915 534 827
 • Vân Anh
  0974 710 295
 • Quốc Mạnh
  0972 852 508
 • Đức Phúc
  0969 867 612
 • Tấn Lợi
  0914 754 776

• Luôn quý mến khách hàng.
• Đối xử với khách hàng như với người bạn tốt nhất của mình.
• Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
• Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
• Định giá sản phẩm của công ty theo đúng giá trị thực được quy đổi thành tiền.
• Chỉ cho khách hàng thấy giá trị được quy đổi thành tiền của những gì họ sẽ nhận được.
• Làm cho khách hàng cảm thấy muốn thoả nguyện những nhu cầu của bản thân.
• Chỉ ra những đặc tính của sản phẩm theo đúng ý muốn của khách hàng.
• Sẵn sàng cung cấp sản phẩm bất cứ khi nào khách hàng muốn.
• Mang lại cho khách hàng nhiều hơn mức họ lao động, dù chỉ một chút.
• Thường xuyên cảm ơn khách hàng một cách chân thành.
• Nhắc nhở khách hàng về giá trị thành tiền mà họ đã nhận được.

Liên hệ ngay để được giá tốt nhất